Hiyerarşi antik yunan döneminden beri hayatımızda olan bir kavram. Sosyal varlıklar arasında, hiyerarşinin ilk örneklerinin dinler ve din adamlarının halk arasındaki statü olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde avcılık ve toplayıcık zamanından beri grupların içinde bir liderin belirdiğini gözlemleyebiliriz. Bununla paralel olarak, Darwin ise sosyal varlıkların hayatını sürdürebilmesi için hiyerarşinin bir gereklilik olduğunu vurgulamıştır. Günümüzde hiyerarşi işletmelerde  yönetim, liderlik ve statü kavramlarıyla karşımıza çıkıyor. Bu karmaşık yapıların gereklerini, faydalarını, zararlarını gelecekteki halini tartışmak için 16 Aralık’ ta bir araya geldik.

Hiyerarşi, çoğunlukla organizasyon şeması olarak algılanmasının yanında emir komuta zinciri olarak sınırlayıcı ve kısıtlayıcı faktör olarak da tanımlandı. Bununla birlikte, bürokrasinin beraberinde hiyerarşiyi de getirdiği belirtildi. Araştırmalara göre, hiyerarşinin işletmelerde kolay yönetim şekli  ve hızlı ilerlemeyi sağlamasıyla tercih edilen bir yöntem. Buna neden olarak, grup içi çatışmalardan dolayı aksayan karar alma sürecini hızlandırması, grup içi bireylerin insiyatif alarak iş yükünü paylaştırarak koordineli çalışılmasını sağlaması gösterildi.

IMG_1460

Hiyerarşinin tanımının yapılmasının ardından, hiyerarşi ile ilgili deneyimler, olumlu ve olumsuz düşünceler paylaşıldı.Olumlu olarak, lider ya da yöneticinin yeteneğine göre seçilmiş olması durumunda, hiyerarşik yapının koordineli çalışılmasını ve yol alınmasını sağladığı belirtildi. Liderlerin çalışanları tarafından etkili bit yöntemle seçilmiş olmasının ve çalışanlara karar alınırken aktif rol verilmesinin, hiyerarşi düzenine dair pozitif algı yarattığını anladık. Dikkat çekici olan bir diğer nokta ise, hiyerarşinin tıpkı bir ailede olduğu gibi güçlü bir aidiyet duygusunu geliştirdiğinin dile getirilmiş olmasıydı.

Olumsuz olarak, verilen çarpıcı örneklerden bir tanesi, işletmelerde üstlerin, çalışanlarının sandıklarından daha fazla görev yükü ile çalışıyor olmalarından haberdar olmaması, bilgi ve görev akışının yukarı yönetim kademesinden aşağı inen hiyerarşik yapıları yeniden sorgulamamıza neden oldu.

Pozisyon isimlerini kaldırarak, hiyerarşik yapılarına sonlandırmak isteyen her firmanın başarılı olamadığı tartışıldı. Neden olarak, yönetici pozisyonu sahibi olan kişilerin bu ünvanları kalktığında,  içgüdüsel olarak insan egosunun galip geldiği ve eski yapılarına tekrar dönüldüğü örnekler paylaşıldı.

Türkiye’nin sanayi devrimini yakalayamadığı ve dolayısıyla anlayamadığı belirtildi. Sanayi toplumu olamadığımız için bireye değer veren bir kültürümüzün olamadığı, olumsuz hiyerarşi deneyimleri arasında ana neden olarak gösterildi.

Sonuç olarak, hiyerarşi düzeniyle ilgili net olmalı ya da olmamalı görüşüne varılamadı. Ağırlıklı olarak, etkili bir yöntemle seçilmiş yöneticinin, üretkenlik ve yetenek ile ilgili konularda yönlendirici bir rolünün olması ve koordineli çalışılması için hiyerarşi düzenin faydalı olduğu düşüncesine varıldı.

IMG_1463

Etkinlik boyunca konuştuklarımızın arasına bir terim sürekli dile geliyordu. Bazen üstü örtülü, bazense açık bir şekilde. “Proje bazlı çalışmalar” hiyerarşinin ciddi anlamda değişmesine neden olabilecek gibi gözüküyor. LEGO parçaları gibi ayrı bölümler haline gelmesi beklenen hiyerarşi, fikirlerin ve projelerin etrafında toplanması öngörülüyor. Sürekli ihtiyaç duyulmayan hiyerarşi tabakaları ise şirket dışından sadece gerektiği takdirde tedarik edilebilecek. Bu da beraberinde ciddi bir esneklik getiriyor olacak. Bir müddet çok katmanlı olarak işleyen hiyerarşi, gerek görüldüğü durumlarda parçalara ayrılabilecek veya ihtiyaç olması durumunda bazı kümeler diğer hiyerarşik yapılanmadan ayrılıp özerk işliyor olabilecek.

Evrimleşerek ilerliyoruz, Eckhart Tolle’ün dediği gibi, evrimleşerek ilerliyoruz, geçmişin sorunlarıyla geleceği yorumlayamayız. Çünkü şartlar değiştikçe değişecek ve evrimleşeceğiz…

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

X