Dünya kentleri gün geçtikçe modernleşiyor fakat bu modernleşme yaşantımıza fayda sağlarken bir yandan da hayatımızdan birçok şeyi alıp götürüyor. Gelişen teknoloji ile birlikte gelen enerji kullanım artışı, sanayileşmenin beraberinde getirdiği çevre kirlilikleri, soluduğumuz havadaki karbondioksit miktarı en basit örnekler olarak sıralanabilir. Bu noktada sürdürülebilir şehirler, geleceği daha aydınlık kılan bir hareket olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bir de bu sürdürülebilirliğin olmazsa olmazı akıllı şehirler. Sürdürülebilir şehirler ve akıllı şehirleri bir arada düşündüğümüzde hem çevreye hem ekonomiye fayda sağlayan daha yaşanabilir kentler geliyor aklımıza.

Earth Day Network de geçtiğimiz yıl bu konuyla alakalı bir kampanya başlatmıştı. Tükettiğimiz tüm enerjinin yenilenebilir kaynaklardan elde edilebilmesinin hayal olmadığına dikkat çeken EDN, 2050 ile birlikte şehirlerin %100 yenilenebilir olacağını ve enerji şebekemizi %100 yenilenebilir kaynaklara dönüştürerek iklim değişikliğini durdurabileceğimiz söylüyor. Bu, rüzgâr türbinlerine ve yeni nesil güneş panellerine ağır yatırım yapılması anlamına geliyor.

Eskiye kıyasla, şehirlere göç eden insan sayısı şu an çok daha fazla. Şu anda dünya nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yaşıyor. Birleşmiş Milletler, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 3’te 2’sinden fazlasının kentsel nüfusu oluşturacağını öngörüyor. Dünya kentlerinde milyonlarca konut var fakat büyümekte olanların çoğunun hızlı iklim değişikliğine uyum sağlaması mümkün gözükmüyor. İklim değişikliği dünyanın gidişatını günden güne kötü etkiliyor ve araştırmalar bu gidişatı durdurmazsak bu kötü etkinin yoğunlaşarak artacağını gösteriyor. %100 yenilenebilir kaynaklara ve iklim değişikliğine dirençli bir topluma dönüşmek mümkün fakat bunun sağlanabilmesi için tüm ülkenin düşük karbonlu bir geleceğe doğru girişimde bulunması gerekiyor.

EDN, bu değişimi başlatmak için, 2015 yılında düzenlenen COP21 Paris İklim Konferansı’nda evrensel iklim anlaşmasında küresel ısınma sınırının 2°C olması için liderlerine talepte bulunabilmek üzere destek bekliyorlardı. Bu sınırın 2°C’ye çekilme talebinin altında yatan sebep ise, bilim adamlarının sera gazı emisyonlarının 2°C’den fazla sıcaklıklarda artışının tüm dünyada dönüşümsüz iklim değişiklikleri yaratacağını ve gündelik olay haline gelecek hava muhalefetlerinin yaşanacağını öngörmesiydi.

Yenilenebilir enerjinin ucuz maliyetli ve tüm çevre ile etkileşim halinde yapılabilmesi sürdürülebilir ve akıllı kentlere dönüşümü cazip kılan bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.

Kaynak: Earth Day Network – Green Your City Kampanyası

Kapak Görseli: Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG)

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

X