Ölçek ekonomisi, sermaye gücü, doğal kaynak zenginliği, enerji bol- luğu gibi kavramlar herkesin aklına kazınmıştır. Bu kavramlar ekonomik ve siyasi güç için kaçınılmazdır. Bu kavramlar üzerinden rekabet edilmektedir. Ekonomik ve siyasi pek çok model bu kuramları temel varsayım olarak kabul etmektedir.

Siz de böyle mi düşünüyorsunuz? 21. yüzyıla girmiş olduğumuz bu- günlerde hâlâ böyle mi düşünüyorsunuz? Dünyanın en değerli şir- ketlerinin arasında, neredeyse hiç sermayesi olmadan işe başlamış ve sermayesi bol olan kurumları devirmiş şirketlerin olduğu bir çağda yaşıyoruz.

‘Bilgi, 21. yüzyılın petrolü olacaktır!’ Bu cümleyi iyice bir düşünelim, sindirelim. Petrolün icadını, aplikasyonlarının bulunuşunu, dünyaya olan etkilerini, ekonomik ve siyasi etkilerini, toplumu nasıl değiştirdiğini, ne tür endüstriler doğurduğunu ve neleri mümkün kıldığını bir düşünelim.

Bilgi böyle bir emtia olursa, bugünün ve geleceğin iletişim ve bilişim teknolojileri ile bu süratte yayılmaya ve çoğalmaya devam ederse, acaba bu yüzyılın sonunda nasıl bir resim bizi bekliyor olacak?

Bugün itibariyle harflerin ve kelimelerin dizilişine ve tıklanışına göre milyarlarca dolar para kazanan şirketler var (Google en başta olmak üzere). Diğer yandan insanların en mahrem bilgilerini hiçbir zahmete girmeden toplayabilen şirketler var (Facebook en başta olmak üzere). Müşterilerinin her türlü hareketini izleyen, kaydeden, tahlil eden ve anlamaya çalışan, bunun üzerinden de ticari menfaat elde eden şirketler var (bankalar, telekom şirketleri, perakendeciler, sigorta şirketleri ve benzerleri).

Tüm bunlar, bugün itibariyle gerçek ve son derece yaygın olan durumlar. Bilginin önemini anlayan ve bundan en çok değer elde eden şirket- ler, toplumlar, devletler, ordular, kişiler, belli ki büyük bir avantaj elde etmiş durumdalar. Ancak bu tür beceriler son derece hızlı yaygınlaş- maktadır. Bilginin ucuzlaması ve kolay erişilebilir hale gelmesiyle ve bu bilgiden değer elde etmek için kullanılan araçların yaygınlaşması ve kolaylaşmasıyla, bugünün ileri becerileri yarının standart becerileri haline gelecektir.

Dolayısıyla sürdürülebilir avantaj elde etmek için –petrol örneğinden devam edecek olursak– ham petrolü yeryüzüne çıkarmak yeterli olmayacaktır. Ham petrolü rafine etmek ve farklı alanlarda işe yarar türev ürünler elde etmek gerekecektir. Yeni sektörler, yeni ürünler, yeni tek- nolojiler ve yeni iş modelleri icat etmek gerekecektir. 21. yüzyılda bu icatları göreceğimizi söyleyebiliriz.

Petrol dünyasında, petrol ve kimya mühendisliği neyse, bilgi dünyasında ve bu yüzyılda bilgi mühendisliği aynı önemi kazanacaktır. Bilgisayar mü- hendisliğinden daha farklı, özellikle matematik, istatistik ve analitik disip- linler ön plana çıkacaktır. Büyük miktarda bilgiyi tahlil edebilmek, yeni akıllar yürütebilmek ve özellikle de bu sonuçları renkle, şekille anlaşılır hale getirmek son derece aranan ve önemsenen beceriler haline gelecektir.

 

IDEFIX Linki

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

X