Thomas Friedman’ın yeni bir kitap üzerine çalışıyormuş. ‘The World is Flat’ yazarı daha sonra dünya nüfusunun kalabalıklaşması ve küresel iklim değişimini konu alan Hot, Flat and Crowded kitabını yazmıştı.

thomas_friedman

Moore Yasası, Tabiat ve Pazarlar bir arada ve birbirleriyle etkileşim halinde, daha önce görülmemiş bir süratte büyümekte, gelişmekte, çeşitlenmekte ve birbirlerini etkilemektedir. Bunu fark eden Friedman, ‘The World is Fast’ kitabı üzerinde çalışıyormuş. New York Times’daki ilk tadımlık köşe yazısını New York Times – The World is Fast.

Thomas Friedman’ın Nisan 2015’de Oxford Martin School’da yapmış olduğu konuşmasını buradan izleyebilirsiniz.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

X