Stanford’taki sosyologlara göre, insan davranışları alanında yapılan incelemelerde büyük veri ve sanal topluluklardan yararlanılması daha verimli ve kapsamlı sonuçlara ulaşılmasını sağlıyor.

Sosyologlar ve sosyal psikologlar sosyal etkileşim ve insan davranışı ile ilgili araştırmalarda büyük veriden ve sanal topluluklardan yararlanmaya başladı. Büyük veri kullanımı şirketler tarafından da tercih ediliyor. İnternet üzerinden yapılan anketlerle sanal topluluklardan ürün ve hizmet kaliteleri konusunda rahat bir şekilde geri bildirim alınıyor.

Sanal topluluklarda sosyal etkileşimi inceleyen yazar Paolo Parigi’ye göre, laboratuvarda kısıtlı imkânlarla yapılan deneylerin yerini internet üzerinden geliştirilen araştırmalar almaya başladı. İnternet bilişim teknolojilerinin ötesinde; psikoloji, sosyoloji gibi sosyal bilimler alanını içine almaya başlıyor. Sosyal bilimlerde internet kullanımı araştırmacıların daha fazla bilgi ve veri toplamasına imkân sağlıyor. İnternet üzerinden yapılan çalışmalarda etik kurallara da dikkat ediliyor. Kullanıcıya ait özel bilgiler korunarak çalışma yapılmasına önem gösteriliyor. Böylelikle internet üzerinden yapılan araştırmaların sonucu daha doğru ve kesin oluyor.

Sosyal bilimlerin daha geniş topluluklarda inceleme yapabilmesi için araştırmalarda sanal topluluklardan yararlanması gerekiyor. Laboratuvarda kısıtlı imkânlar ve belirli bir kitleyle yapılan deneylerin yerini büyük veri kullanımı sayesinde geniş bir kitle ve çok yönlü kesin cevaplar alınması mümkün oluyor.

Kaynak: Stanford News

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

X