İş hayatının en büyük unsurlarından biri olan ticaret insanın var olduğu her yerde vardır. Tarih boyunca ticaret yapıldı, önce değiş tokuş, sonra değerli madenler ile ve şimdi de para aracılığıyla. Sadece mal ve hizmet alım aracımız değil, tarih boyunca mal ve hizmet alım satımından, tedarik zincirine ve hatta ortaklık yapılarına kadar tüm süreçler değişti ve değişmeye devam ediyor. Peki bundan sonra ticaret nasıl bir değişim içerisinde? Nasıl bir değişim yaşayacak?

27 Kasım 2014 de Beşiktaş Deniz Müzesinde gerçekleştirdiğimiz Ticaret 2.0 etkinliğimizde bu sorulara cevap bulmaya çalıştık.

IMG_8983

Giriş konuşmasını yapan Halil Aksu bir yandan hibrid yapıların gün geçtikçe arttığını ve artmaya devam edeceğinden söz etti. Dijital ve maddi dünya arasındaki çizgiler yok olmaya başlıyor, sanal dünya kavramı tarihe karışabilir. Dijital dünya fiziki eşyaları ve fiziki çevreyi zenginleştirecek bir ortama dönüşmeye başlıyor. Öteki yandan müşteri kavramı yerini insan kavramına bırakıyor. Artık müşteri değil herkes potansiyel bir müşteri olma duruma geliyor. Son olarak yakın zamanda gördüğümüz ve görmeye devam edeceğimiz noktalardan bir diğeri de ticaretin akıllı hale gelmesidir. Segmentasyon kavramını bugüne kadar çok geniş kapsamlı kullandık, elde edebildiğimiz bilgiler sayesinde artık segmentasyon birey düzeni kadar inecek.

IMG_9009

Halil Aksu’nun giriş konuşmasından sonra Migros genel müdür yardımcısı Mustafa Bartın konuşma yapmak üzere sahnede yer aldı. Mustafa Bartın Migros’un verilerle hareket eden bir şirket olduğunu söylerken offline ve online arasındaki çizginin de değerinden bahsetti. Geleceğe ve özellikle de Ticaret 2.0’a hazırlıklı olabilmek için önem verdikleri üç ana konunun design thinking, mobil uygulamalar ve akıllı veri kullanımının olduğu söyledi.

IMG_9036

Akabinde SAP’den Mark Holenstein online perakendecilik sektörünün büyüklüğü ve potansiyeli hakkında bahsetmek üzere sahnede yerini aldı. Online perakendecilik konusunda İngiltere’nin en güçlü ülke olduğunu söylenen Mark Holenstein Türkiye’nin ne yazık ki online perakendecilik pazarında henüz zayıf olduğunu fakat ciddi bir gelişim içerisinde olduğu dile getirdi. Müşteri deneyimi açısından online mağazaların ve gerçek mağazaların bir olması gerektiğini söylerken mevcut durumda bunun böyle olmadığına vurgu yapan Mark Holenstein, müşterilerin yarı offline yarı online satışları tercih ettiğini söyledi.

IMG_9044

Mark Holenstein’in değerli konuşmasından sonra Aslanoba  Group  CTO’su  Umut  Akbayrak   geleceğin pazarlama teknolojilerinden bahsetti.

Gerçek bulgulardan alıntı yapan Umut Akbayrak bazı örneklerini konuşmacılarla paylaşarak günümüzde yapılan hatalardan bazılarını gözler önüne serdi. Verdiği örneklerden çıkarılabilecek en önemli konu ticaretin insan odaklı olması gerektiği. Bunu yapabilmek için öncelikle veri toplama aşamasından başlamak gerekiyor. Veriler anlamlandırılmalı ve gerekiyorsa etiketlenmelidir. Veri biriktirmenin önemi kadar verilerin güncel tutulması da önemli, geçmiş verilerle hareket etmenin bazı durumlarda çok tutarlı olmuyor.

“Aynı ürüne 3. Kez bakan kişi o ürünü ya almak üzeredir ya da o ürünü alacak parası yoktur” sözüyle dikkatleri toplayan Umut Akbayrak böyle bir durumda alışverişin kolaylaştırılması gerektiğini ya da alternatiflerin önerilmesi gerektiğini vurguladı. Bu bahsedilenlerin gerçekleştirilebilmesi için pazarlamacı gibi düşünen developer’lar ve developer gibi düşünebilen pazarlamacılara ihtiyaç var.

IMG_9066

Son konuşmacı ise Davranış Enstitüsü’nden Akan Abdula oldu. Akıllı alişveriş konusunu anlatan Akan Abdula Tüketicinin gün içerisinde verdiği kararların ancak yüzde yirmisini rasyonel olarak verdiğini söyledi. Oysa şirketler tüketicinin tamamen rasyonel karar verdiğini varsayıyor. Bu algının bizi çok yanılttığını ve yanlış sonuçlar doğurduğunu dile getiren Akan Abdula beyni iki sistem olarak ele aldı. Sistem 1’i otopilota benzerken sistem 2 rasyonel kararların verilmesini sağlayan taraftır. Marka kavramının ağırlıklı olarak sistem 1’e hitap ettiğini dile getirirken tüketiciye ulaştığımız kanalın da sistem 1’e hitap ettiğini ve şirketlerin bu konuda yeterince iyi olmadığına vurgu yaparken aynı zamanda basitlik kavramının da öneminden bahsetti.

Birbirinden değerli konuşmacıların yaptıkları konuşmadan sonra beş startup işlerini anlatmak üzere sahnede yer aldı. Bunlar:

Son olarak moderatörün Halil Aksu olduğu “Ticaretin geleceği” adlı panel gerçekleştirildi.

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

X