Quantum Bilişim hakkında uzunca bir süredir bilgiler paylaşıyorduk. Moore yasasının yavaşladığı ve belki von Neumann mimarisinin sonuna yaklaştığımız bu günlerde, bu yıllarda, yeni mimari arayışlar ve çözüm yaklaşımları son derece önemlidir.

Quantum bilişimi alanında çalışan epeyce kurum ve üniversite var. Çok azı ticari olarak kullanıma girdi, daha da azı normal vatandaşın erişebileceği ortamlara ulaştı.

IBM bu durumu değiştirmeye karar verdi. Kendi geliştirdiği quantum bilişim ortamını bulut aracılığıyla herkesin kullanımına açtı. (Basın Bülteni)

IBM quantum bilişimi hakkında özet bir video:

IBM Research Fellow Charles Bennett Quantum Information teorisinin önemli mucitlerinden ve quantum bilişimin öncülerindendir.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

X