Nesnelerin interneti ( Internet of Things – IoT) uygulamalarında iletişim için birçok farklı teknoloji (6LoWPAN, ZigBee, Bluetooth, RFID, NFC, 3G, Wi-Fi, GSM, 4G/LTE vb.) kullanılabilmesi yeni iş modellerini de beraberinde getirmektedir.

http://www.512cmg.com/wp-content/uploads/2013/12/IoT.png

Bu bağlamda bilgi teknolojileri alanında çalışan profesyonellerin kendilerini bu değişime olabildiğince hızlı bir şekilde adapte etmeleri önem kazanmaktadır.

Bilgisayar ağlarından aşina olduğumuz geleneksel iletişim altyapısının, IoT bileşenleri için birebir uygulanmasında yetersiz kalınmaktadır.

Örneğin bir IoT ekosisteminde yer alan akıllı objeler/aygıtlar ile iletişimde uygulama katmanında farklı protokoller (CoAP, RESTful HTTP, MQTT, XMPP vb.) kullanabilmektedir.

Henüz standartlaştırılmış bir yapının olmamasından dolayı da farklı protokollerde çalışan IoT ağlarının birbirleri ile beraber çalışabilirliği konusunda problemler yaşanabilmektedir.

Standartlaştırma çalışmaları bir yandan devam ederken IoT konusunda oldukça önemli yatırımlarda bulunan Cisco, işin eğitimsel boyutuna da el atmaya karar vermiş olacak ki Rockwell Automation firması ile beraber ortaklaşa bir sertifika programı açtığını duyurdu.

“Endüstriyel Ağ Uzmanı“ ismi verilen bu sertifika programı ile mevcut teknoloji altyapısına ve ürün portföyüne eklemlenmeye başlayan IoT özellikli uygulamaların/cihazların başarılı bir şekilde yönetilmesi ve bu alanda çalışan profesyonellerin eğitilmesi amaçlanmaktadır.

Sertifika programının hedef kitlesi ise imalat, kalite yönetimi, petrol ve gaz sektörlerinde operasyonel ve bilgi teknolojileri departmanlarında çalışan profesyoneller olarak belirlendi.

Sertifika programına katılanların endüstriyel sistemlerdeki şu konular ile ilgili temel yetenekleri kazanması amaçlanıyor: Ağ erişilebilirliği, Ağ güvenirliği, Siber güvenlik önlemleri

Nesnelerin internetinin önümüzdeki 10 yıl boyunca sürekli büyüyen bir sektör/teknoloji olması öngörülüyor.

Bu alanda hem iş yapış şekilleri hem de teknolojik gereksinimler hakkında yeterli bilgilerle donatılmış olmak, nesnelerin/makinelerin dilinden anlamak oldukça önemli.

IoT ve M2M uygulamalarının hemen hemen birçok iş kolunda kendine yer bulabilecek olması, sahip olunması gereken yetkinliklerin de çeşitlilik arz edeceğini bizlere gösteriyor.

Bu sertifika programı Cisco’nun daha geniş kapsamlı eğitim ve sertifika projesi Cisco Öğrenme Ağı’nın bir parçası olarak açıldı.

Cisco’nun IoT ya da kendi isimlendirmesi ile IoE (Internet of Everything – Her şeyin İnterneti) alanında daha birçok benzer eğitim ve sertifika programı açması hiç de sürpriz olmayacaktır.

Sertifika programı ile ilgili daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki sayfaya bakabilirsiniz.

http://www.cisco.com/web/learning/certifications/specialist/industrial/spec_industrial.html

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

X