Yirmi birinci yüzyılda insanlığın içinde bulunduğu ikilemin merkezinde enerji var. Medeniyeti geliştirmek ve ilerletmek için enerji tüketmek zorundayız ama enerji tüketimimiz doğaya inanılmaz boyutta zararlar veriyor. Birçok canlı türünün ve hatta insanlığın geleceğini riske atıyoruz. Fosil yakıtlara bağımlı enerji sistemimiz nedeniyle doğa alarm veriyor.

The Zero Marginal Cost Society başlıklı kitabında paylaşıma dayalı yeni bir ekonomik sistemden bahseden Jeremy Rifkin yaptığı konuşmalarda geleceğin enerji sistemi hakkında öngörülerde bulunuyor. Enerji İnterneti olarak yaptığı tanımlamaya göre, herkesin, her binanın, her işletmenin küçük miktarda enerji ürettiği ve üretilen küçük miktarda enerjinin akıllı şebekeler aracalığıyla paylaşıldığı bir sistemden bahsediyor.

Rifkin tarihte yeni enerji rejimleriyle, bunu düzenleyecek yeni iletişim devrimlerinin bir araya geldiği zamanlarda büyük ekonomik atılımların yaşandığını vurguluyor. On dokuzuncu yüzyılda, buhar gücüyle çalışan lokomotifin kömür rejimiyle; yirminci yüzyılda telefonun merkezi elektrik sistemiyle bir araya gelmesi sonucunda ekonomik atılımlar yaşandığını örnek gösteriyor.

Yirmi birinci yüzyılda ise dağıtık (distributed), eşler arası (peer to peer), iş birliğine dayanan (collaborative) internetin yenilenebilir enerjiyle bir araya gelmesi sonucunda küçük miktarlarda üretilen enerjinin ölçeklendirilebileceğini ve böylece paylaşıma dayalı bir enerji interneti kurmamız gerektiğini savunuyor.

Rifkin’in dört buçuk dakikalık konuşmasını aşağıda izleyebilirsiniz:

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

X