Her insanın sorumlulukları var, peki sağlıklı olmak da topluma karşı bir sorumluluk mudur? Juli Zeh Temize Havale kitabında baskıcı bir sistemin halkını zorla sağlıklı olmaya yönlendirmesinden bahsediyor. Halkın ödediği vergilerden karşılanan sağlık harcamalarını düşürmek ve tabi halkın da uzun ve sağlıklı yaşamasını isteyen bir yönetim var. Hasta olan başkalarına yük olur, onların hakkına girer. E sağlıklı olmak için spor yapmak gerek, mikroplardan arınmak gerek. Evlerin temizliğini denetlemesi ve yapılan spor beslenme ve uyku gibi bedensel faaliyetleri takip etmek için özel bir birim kuran devlet sağlıklı olmak için çaba göstermeyen herkese ağır yaptırımlar uygulamaktadır.

Ortalama yaşam süresi gün geçtikçe uzamakta, genç nüfusun oranı ise aksine azalmakta, böyle bir durumda emeklilik ve sağlık sigorta sistemimizin gelecekte de bu şekilde işlemesi oldukça güç. Mevcut sistemin devam edebilmesi için tercih edilecek olan ilk yol tasarruf olacaktır, sağlık harcamaların düşürülmesi için ise halk sağlıklı kalmak zorundadır.

Geçtiğimiz günlerde Edirne Valiliği tarafından Obezite ile mücadele kapsamında asansörler için yeni bir düzenleme getirildi. Asansörleri ilk üç kata kadar kullanmak yasaklandı. http://www.trthaber.com/videolar/edirnede-ilginc-asansor-yasagi-22660.html

Düzenlemeyi getirenler elbette halkın sağlığını düşünmekte. Fakat gelecekte sağlık harcamaları ve emeklilik sistemindeki aksaklıklar yüzünden sağlıklı kalmak zorunda mı olacağız? Asansör örneğine benzer uygulamalar daha önce de hayata geçirildi. Örneğin Giresun’da lokantaların masaya tuz konulması yasaklandı. http://www.trthaber.com/videolar/giresunda-lokantalara-tuz-yasagi-6385.html

Juli Zeh’nin Temize Havale kitabında da bahsettiği gibi sağlık konusunda baskıcı ve aşırı denetimci bir yapıya doğru mu gidiyoruz? Eğer öyleyse iyi bir şey midir?

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

X