Oyun dışı konularda oyun elementlerinin kullanılmasıyla motivasyonun, bağlılığın arttırılması, alışılagelmiş davranışın değiştirilmeye çalışılmasına oyunlaştırma (gamification) deniliyor. Bu terimi önümüzdeki yıllarda çok daha sık duyacağız. Eğitim, iş hayatı, sosyal sorumluluk gibi geniş yelpazeyi kapsayan bir konu ve başarılı uygulandığında güzel sonuçlar ortaya çıkıyor.

Eran May-raz ve Daniel Lazo, bitirme projeleri için arttırılmış gerçeklik ve oyunlaştırmanın gelecekteki konumunu inceleyen bir video yapmış. Etkileyici ve çarpıcı bir çalışma olmuş.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

X