California Institute of Technology ve Massachusetts Institute of Technology’den binin üzerinde bilim insanının ortak bir insiyatifle çalışmalarına devam ettiği LIGO gözlemevi (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) yetkilileri Einstein’nın yüz yıl önce öne sürdüğü kütleli cisimlerin uzayda hareket ederken oluşturdukları kütle çekim dalgalarını gözlemlediklerini açıkladı. Gözlemevindeki kütle çekim dedektörleri 14 Eylül’den itibaren iki karedeliğin birleşmesini incelemeye başlamıştı. Birleşme sonucu oluşan yeni kara delik önceki iki karadeliğin toplam kütlesinden daha az kütleye sahip oldu. Aradaki kütle farkı kütle çekim dalgaları şeklinde enerjiye çevrilerek uzaya yayıldı. Bu dalgaların bir kısmı LIGO’ya ulaşarak teoride yapılan kütle hesaplamalarıyla Kütle çekim dalgalarından edinilen gerçek bilgilerin birbirini doğruladığını gösterdi. Bulguların fizikte yeni bir sayfa açması bekleniyor.

Kaynak: Ligo Caltech

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

X