1993’te Birleşmiş Milletler tarafından 22 Mart tarihi Dünya Su Günü olarak kabul edildi. 22 Mart dünyadaki temiz su oranın giderek düşmesi, su kıtlığı, su kaynaklarının giderek yok olmasına dikkat çekmek ve önlemler almak için önemli bir gündür. Su krizinin somut olarak çözülmesi ve sürdürülebilir bir süreç oluşturabilmek için toplumlar ve devletler arasında denge kurulması gerekiyor. Su sorunu hastalıklara, sosyal ve ekonomik problemlere yol açıyor. Dünya genelinde su sorunu ile ilgili önlem alınması gerekiyor.

“Yaklaşık 200 milyon insanın yaşadığı Afrika ülkeleri su sorunu yüzünden problemler yaşıyor. 2025 yılında, bu oran 230 milyona ulaşacak. Su sorunu yaşayan ülkeler artacak ve su kıtlığından etkilenen insan sayısı 460 milyona yakın olacak.”

Falkenmark, 1989

“Bugün, sayı olarak dünya nüfusunun yüzde 8’ini oluşturan 31 ülke, “kronik temiz su” sorunu yaşıyor. Önümüzdeki 25 yılda bu oranın Habeş, Hindistan, Kenya, Nijerya ve Peru gibi ülkelerde giderek artacağı düşünülüyor. Diğer büyük ülkelerde örneğin Çin, şimdiden su sorunu yaşamaya başladı.”

Hinrichsen et al., 1998; Tibbetts, 2000.

Su sorununa çözüm getirebilmek kendi evlerimizden başlıyor. Örneğin, evinizde enerji tassarufu yapan ev eşyaları kullanabilirsiniz. Suyu kullanmadığını zamanlarda akıntıyı önlemek için kapatın. Saçlarınızı yıkarken suyu kapatın. Tıraş makinenizi temizlerken veya sebze ve meyveleri yıkarken suyu durdurun ve litrelerce su kullanımını önleyin. Dışarıda patlamış su borusu, gereksiz su kullanımı gördüğünüzde yetkilileri uyarın.

Bir şirketiniz varsa su muhafazası yapın ve bununla ilgili yıllık faaliyet raporu hazırlayın. Yıl sonunda, ne kadar su muhafaza ettiğinize bakın ve bunu kutlayın. Çözüm için kaynak ve ekip ayırın ve süreci yönlendirin. Çalışanlarınıza suyu muhafaza edebilmek için danışın, en iyi fikri vereni ödüllendirin.

Küçük adımlarla dünya için büyük etkiler yaratın.

Suyun ülke içerisinde rolü, suyun değeri ve suyun ekonomik faaliyetlerdeki rolünü incelemek için, WWF’nin Türkiye ile ilgili hazırladığı Su Ayak İzi raporuna bu bağlantıdan (pdf, 3mb) ulaşabilirsiniz.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

X