Hayır yanlış okumadınız. Filmlerde ve dizilerde sıklıkla izlediğimiz bu konsept gerçek oluyor. Sosyal kredi notu aslında bir süredir kullanılan bir sistem. Kredi notu ile bankalardan kredi alıp alamayacağınız ve borçlarınızı ödeyip ödeyemeyeceğinizi ortaya çıkıyor. Fakat Çin Hükümeti bunu tamamen geniş bir alana yayarak vatandaşlarının günlük hayatlarında yaptıkları sosyal davranışları da bu skorun hesaplanmasına dahil etmeyi planlıyor.

Eğer bu plan hayata geçerse, vatandaşların bir gün içinde yaptığı en küçük davranış bile sosyal kredi notunu etkileyebilecek. Puanlanacak olan bu davranışlar küçük trafik ihlallerinden tutun da ailenize yeterince zaman ayırıp ayırmadığınıza kadar çeşitlilik gösterecek. Düşünülen bu sistem vatandaşların ne kadar güvenilir olduğunu ölçecek. Edinilen puan kişilerin kredi alıp alamayacağını, çocuklarını iyi bir okula gönderip gönderemeyeceğini ve hatta seyahat edip edemeyeceklerini belirleyecek.

Çin bu sistem ile birlikte dürüst ve uyum içinde olan bir kültür inşa etmeyi planlıyor. Bu kültürü görmek için çok uzun süre beklemeyeceğimizi de eklemek gerek. Hükümet tam olarak nasıl yapacaklarını açıklamasa da bir sorun çıkmaz ise sistemi 2020 yılında hayata geçirmeyi planlıyor. Sistem hayata geçince vatandaşların iyi davranışları ödüllendirilirken kötü davranışları da cezalandırılacak.

Çin’de yaklaşık 1.3 milyar kişilik nüfusun 720 milyonu aktif internet kullanıcısı. Bu yüzden önerilen sisteminin politik fizibilitesi bir yana teknolojik fizibilitesinin nasıl olacağı akıllara takılıyor. Oxford Üniversitesi öğretim üyelerinden Rogier Creemers bir skoru hesaplamanın ve bunu 1.3 milyarlık bir nüfus için erişilebilir ve kullanılabilir hale getirmenin zorlu bir iş olacağını söylüyor. Sonuç olarak Çin hükümetinin bu büyük projeyi hayata geçirip geçiremeyeceğini bekleyip göreceğiz.

Kaynak: Washington Post

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

X