Bilindiği üzere GelecekHane ve ben geleceği dert edinmiş durumdayız. Geleceği araştırıyoruz. Yakın geçmişte gelecek modelimizi yayınladık. Yakında bunun raporu da çıkacaktır.

İnsanlığın önünde farklı senaryolar bulunmaktadır. Ana trendleri ve teknolojik devrimleri durdurmak mümkün değildir. Verilecek kararlara göre, atılacak adımlara göre, alınacak aksiyonlara göre ortaya farklı tablolar çıkabilir.

Özellikle merkez, kontrol ve güven gibi unsurlar bakımından bir üçgen model kurgulanabilir. Bu üç unsurun kombinasyonundan oluşan üç senaryo ortaya çıkmaktadır:

GelecekHane_Gelecek_Senaryolar

 

Marş Senaryosu:

Devletler katılaşır. Menfaat ön plana çıkar, güven azalır. Merkezi yapılar güçlenir. Toplum baskı altında tutulur. Teknolojik gelişmeler kontrollü ve disiplinli bir şekilde insanlığın kullanımına sunulur. Alternatifler azaltılır. Pek çok karar kanunla belirlenir.

Yorum:

Toplumsal gelişmelere bakılırsa, bu senaryonun gerçekleşme ihtimali düşüktür. Ancak siber ve biyolojik terörün artması, küresel şirketlerin ulusal kimlikleri ağır basması, toplumları ve devletleri zor durumda bırakabilir.

 

Senfoni Senaryosu:

Genel olarak kurulu bir düzen vardır ve muhafaza edilmektedir. Temel değerler üzerinden genel bir güven vardır. Toplum, ekonomi ve siyaset uyum içindedir. Merkezi yapılar vardır, ancak katılımcı ve şeffaf bir üslup benimsemiştir. Kişilerin, toplumların, kurumların ve devletlerin davranışları büyük oranda öngörülebilir seyretmektedir.

Yorum:

Bu senaryo gerçekleşme ihtimali en yüksek olandır. Toplumsal gelişmelere şeffaflık ile cevap verilmektedir. Teknolojik devrimler liberal bir şekilde işletilmektedir. Güç odakları büyük oranda dengede tutulmaktadır.

 

Caz Senaryosu:

Temel değerlerde insanlık mutabakata varmıştır. Bilimsel ve teknolojik gelişim her türlü güç arayışının önüne geçmiştir. Paylaşım ekonomisi, şeffaf siyaset, eşitlik odaklı toplum düzeni benimsenmiştir. Merkezi yapılar yerine yerel ve dağıtık modeller ön plana çıkmıştır. Yeni zenginlik insani ve ekolojik değerler üzerinden tanımlanmıştır.

Yorum:

Caz senaryosunun gerçekleşme olasılığı en düşük olanıdır. İnsanın tabiatında olan hayatta kalma ve çoğalma iç güdüsü var olduğu sürece, güç edinmek, iktidar uygulamak ön plana çıkacaktır.

Sizi bilmem, ama ben caz senaryosu gerçekleşmesi için çalışacağım.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

X