Büyük Veri aslında çok da yeni bir kavram değil kanımca. İnternetin hayatımıza girmesi ile aslında veriler zaten büyümeye başlamıştı. Ne zaman ki mobilize yaşam ve sosyal medya kanalları oldukça aktif olmaya başladı işte o zaman Büyük Veri’nin sesi daha bir gür çıkmaya başladı. Bunlara bir de IoT ve M2M teknolojileri/uygulamaları yavaş yavaş eklenmeye başlayınca işler biraz çığırından çıkmaya başladı.

4_1

Büyük Veri’nin derdi de büyük oluyor hali ile. Artan bilgi yığınlarını, depolama, analiz etme, üzerinde iş stratejileri geliştirme gibi pek çok koldan desteklemek gerekiyor. Fazla veri göz çıkarmayacaktır elbette ama bir şekilde onu kullanabilme mahareti de oldukça önemli. Büyük Veri’den yararlanmak isteyen şirketler, çalışanları ile ilgili yetenek yönetimi konusunda ciddi adımlar atmalılar.

Massachusetts Technology Collaborative, bu yıl içerisinde Büyük Veri konusunda oldukça kapsamlı bir rapor yayınladı. Raporda daha çok Amerika’nın Massachusetts eyaletindeki ekosistemde yer alan Büyük Veri ile uğraşan şirketler üzerinde durulsa da global anlamda önemli bilgiler elde etmek de mümkün.

Raporda Büyük Veri konusunda acil eylem planı gerektiren 6 önemli konu başlığı aşağıdaki gibi sıralanıyor:

  1. Veri Bilimi konusunda eğitim ve öğretim olanaklarının güçlendirilmesi
  2. Bölgedeki endüstriyel girişimlerin, yetenek havuzunu içerde tutması
  3. Açık verilere erişim olanaklarının artırılması
  4. Farkındalık seviyesinin yükseltilmesi
  5. Ekosistemin genişletilmesi
  6. Devlet teşviklerinin çoğalması

Bu eylem planında sıralanan maddelerin dünyanın birçok yerinde geçerli olabileceğini düşünebiliriz. Özellikle açık verilere erişim ve veri bilimi konuları Akıllı Şehir projeleri anlamında da önemsenmesi gereken başlıklar.

Yine raporda yer verilen, IDC’nin (International Data Corporation) yaptığı bir araştırmaya göre 2020 yılında dünya genelinde veri büyüklüğü 40 zettabyte (40 000 000 000 000 000 000 000 Bytes) miktarına ulaşacak. Gerçekten akıl almaz bir büyüklük. Bu kocaman veri yığınının oluşmasına katkı sağlayacak başlıca sektörler ise şunlar: Finans, Reklam ve Pazarlama, E-Ticaret, Sosyal Medya, Eğlence Dünyası, Telekomünikasyon, Üretim, Lojistik, Enerji, Sağlık Hizmetleri, Yaşam Bilimleri ve Devlet

Bu kadar veriyi oluşturacak bilgi kaynaklarımız peki neler olacak? Bu kaynaklar dokümanlar, resimler, videolar, gerçek zamanlı işlem çıktıları, işlemsel kayıtlar ve tabi ki de sensörler. Sensörleri kullanacak olan başlıca teknolojik yapılar ise IoT ve M2M olacak hiç kuşkusuz.

IoT/M2M özelinde üretilecek olan veriler oldukça çeşitli olacaktır. Bu çeşitliliği sağlayacak en önemli etken ise sensörler. Günümüzde sensörler artık hemen hemen her şeyi ölçebilmekte: Gaz yoğunluğu, ortam sıcaklığı, nem, basınç, ağırlık, titreşim, sıvı düzeyi, parlaklık, pH düzeyi, iyon dağılımı, hareket, toz, ses rezonansı, manyetik alan, rüzgar, yağmur miktarı, görüntü vb. gibi örnekleri çoğaltmak mümkün.

Sensörlerle ölçülecek olan bu değerler çoğu zaman spesifik boyutta ve özellikte veriler üretecektir. Bu nedenle IoT/M2M özelinde üretilen tüm bu verileri anlamlı bir şekilde değerlendirip gerekli aksiyonların alınmasını sağlayan Büyük Veri platformları ve araçları olması gerekmektedir.

Öte yandan Büyük Veri’ye katkıda bulunacak olan birçok proje ve uygulama üzerinde de çalışmalar son sürat devam etmekte.

General Electric firması faaliyet gösterdiği birçok alanda (uçak sanayi, medikal sanayi vb.) endüstriyel internet kapsamında sensörler, yazılım ve Büyük Veri’nin gücünü kullanarak tüm insanlığın faydalanabileceği bir hizmet modeli geliştirmeye çalışıyor.

Canlıların kimlik bilgilerinin saklı olduğu DNA üzerindeki keşifler halen devam etmekte. Hem süper bilgisayarların gelişmesi hem de konu ile ilgili ciddi bir veri havuzunun oluşması ile sadece insanlığın değil yeryüzünün genom haritası ortaya çıkarılacak.

Google’ın ciddi yatırım yaptığı sürücüsüz araba projesi ile de Büyük Veri ailesine ciddi bir katkı gelecek. Yine alıp başını gidecek olan kişisel drone’lar bizlere istemediğimiz kadar veri sunacak.

IoT, M2M ya da sensör kullanan tüm uygulamalar ürettikleri çıktılarla Büyük Veri’ye giriş sağlayacaklar. Madalyonun bir de diğer yüzüne bakmak gerekebilir. Şöyle ki Büyük Veri’nin kendisi de IoT/M2M uygulamaları için bir bakıma girdi olarak kullanılabilir. Bu da bize gösteriyor ki bu iki alan karşılıklı olarak birbirlerini besleyerek ortak bir yaşam alanı oluşturacak.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

X