Maker hareketi konusundaki tutkumuzu ve çabalarımızı biliyorsunuzdur. (http://www.makerhareketi.com/)

Maker Hareketinden aldığımız güç ve ilham ile, ona benzer Gen Hareketini başlattık. (http://www.genhareketi.com/)

İlginç ve güzel olan, zaman içinde bu iki hareket yakınsayacak, bir hareket haline gelecek. Zira özünde ikisi de aynı temel ilkeleri savunmaktadır. Bilim yalnızca akademisyenlere ve büyük şirketlerin ar&ge birimlerine saklı olmamalıdır. Tüm halk, en azından ilgili ve meraklı olanlar, iştirak edebilmelidir. Asıl inovasyon böyle ortaya çıkacaktır, çeşitlenecektir, gerçek ihtiyaç sahibi ile buluşacaktır.

Üretimin özgürleşmesi, açık kaynak yazılım ve donanım, 3 boyutlu baskı sistemleri, açık kaynak eğitim portalleri ve herkesin kullanımına açık Maker mekanlarının yaygınlaşması, üretimin herkesin ulaşabileceği bir meta haline gelmiştir. Fena mı oldu? Süper oldu. İnovasyon, yaratıcılık, sanat ve türlü türlü projeler türedi, insanlık ve medeniyet renklendi, çeşitlendi, zenginleşti.

Aynısı neden biyoloji ve diğer temel fen bilimlerinden mümkün olmasın. DIY-Bio işte bunu kendine amaç edinmiştir. MIT’deki IGEM yarışması bunu amaç edinmiştir. Ve son derece başarılı faaliyetler. Moleküler biyolojinin ve sentetik biyolojinin geniş kitlelere yaygınlaşmasını, ucuzlamasını, özgürleşmesini sağlamaktalardır. (DIY Biyoloji Wikipedia Kaydı)

DIY Biyoloji dünyasında neler olup bittiğini anlatan güzel bir belgesel serisi DIYSect tarafından çekilmiştir. İzlemenizi tavsiye ederiz.

DIYSECT Episode 1: Learning in Public from DIYSECT on Vimeo.

DIYSECT Episode 2: Bioterror & Bioerror from DIYSECT on Vimeo.

DIYSECT Episode 3: Fear of the Unknown from DIYSECT on Vimeo.

DIYSECT Episode #4: Genocracy from DIYSECT on Vimeo.

DIYSECT Episode #5 Hybrid Practices from DIYSECT on Vimeo.

DIYSect’in Vimeo kanalını buradan takip edebilirsiniz.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

X