Maker hareketi sadece işe yarar veya yaramaz elektronik cihazların icat edilmesi demek değildir.

Maker hareketi kendini pek çok alanda göstermektedir.

Bir Adidas defilesinde Maker hareketinin ne işi var demeyin. İzleyin:

Recommended Posts

Aramak için bir kelime yazın

X