Bankacılıkta hiçbir şey eskisi gibi kalmayacak. Neden mi? Toplum yapısı ve tercihleri değişmektedir. Teknoloji, özellikle internet pek çok denklemi değiştirmektedir. Mülkiyet kavramı ve mülkiyet edinme içgüdüleri ciddi bir şekilde değişmektedir.

Bill Gates bir toplantıda ‘Bankacılığa gerek vardır. Bankalara gerek yoktur.’ demiştir. Bankacılık hizmeti veren kurumların güncel trendleri ve tüketici beklentilerini çok iyi takip etmeleri gerekmektedir. Özellikle bireysel alanda teveccüh kaybedilirse, güveni ve ilişkiyi yeniden kurmak oldukça güçtür.

Bireyler arası fon kullandırma (peer-to-peer lending) dünyada hızlıca yaygınlaşmaktadır. Grameen Bank ile önce geri kalmış coğrafyalarda mikro krediler olarak başlamış olan bu yaklaşım, şimdi gelişmiş ülkelerde internetin platform ve ‘ara bulucu’ rolü oynaması ile hızlıca yaygınlaşmaktadır.

Prosper, ZOPA, Lending Club, Funding Circle gibi girişimler bu trendin en popüler ve en başarılı öncüleridir. Ülkemizde bu trend henüz kendini göstermese de, yakın zamanda bu alanda girişimler olacağını düşünüyoruz. Zira bu aslında gerçek hayatta cereyan etmektedir, ama henüz internet ortamına taşınmamıştır.

İnternet, akıllı telefonlar ve tabletlerin hızlı yaygınlaşması nedeniyle mobil bankacılık çözümleri ve servisleri yaygınlaşmaya başladı. Simple.com bunların en meşhuru oldu, BBVA tarafından satın alındı. Moven ve Go-Bank diğer popüler örnekleridir. Önümüzdeki günlerde daha çok çeşidini göreceğimiz kesindir.

Paylaşım ekonomisi ve kitlenin gücü sayesinde, fon kullandırma konusunda başka ilginç bir konsept daha çıktı: Kitle fonlama (crowd funding). Bir projeniz için, bir karşılığı olsun veya olmasın, geniş kitlelerden destek almak oldukça mümkün. Kickstarter.com ve indiegogo.com en meşhur örnekleridir. Ülkemizde ProjemeFon, CrowdFon ve FonGoGo gibi siteler kurulmuştur. Ancak yurt dışındaki sistemler kadar büyük kitleler ve fonlar ve ilginç projeler henüz oluşmamıştır.

Direkt bankacılık modelleri yurt dışında pek çok ülkede son derece yaygındır. Ülkemizde 2013 ve 2014 yılları itibariyle bu trend çok hızlanmıştır. Enpara.com, paramara.com.tr, seninbankan.com, cepteteb.com, nuvo.com.tr gibi ilginç örnekleri vardır. Bir nevi banka buharlaşmış, dijitalleşmiştir. Daha da dijitalleşmeye devam edecektir.

ATM’ler ve diğer servis kanalları da değişecektir. ATM’den BTM oldu. BTM’den, XTM oldu. Bunun ötesinde kiosklar, görüntülü görüşme, diğer fiziki – dijital karma cihazlar, yaygınlaşacaktır.

Ticari alanda daha çok entegrasyon yaşanacaktır. E-fatura, otomatik ödemeler, otomatik tahsilat, finansal entegrasyonlar ve daha niceleri. Kurumlar arası ve tüketicilerin ticari veya maddi işlemlerin tümü dijital cereyan edecek, finansal izdüşümü bankalar ve diğer finansal servisler veren kurumlar için önemli bir rekabet alanı teşkil edecek.

Son olarak da ödeme dünyasının kendisi pek çok yenilik yaşayacaktır. Mobil ödemeler, elektronik ödemeler, yazılım tabanlı ödeme sistemleri, donanım tabanlı ödeme cihazları bugün bildiğimiz rekabet ortamı. Paypal, Square, Apple pay ve benzerleri. Gelecekte basit el hareketleri, sesli bir cümleyle veya göz kırpma ile ödeme yapılabilir mi? Veya düşünce gücüyle lensimizin içindeki artırılmış gerçeklik menüsüne mi tıklarız? Zaman gösterecek…

Tüm bu gelişmelerde ön plana çıkan bazı kritik unsurlar var. İnsan odaklı düşünmek. Müşteri gözüyle, gelir gözüyle, kar amaçlı, ürün odaklı değil, insanı merkeze almak, onun ihtiyaçlarını, korkularını, çekincelerini dikkate almak, her şeyden daha önemlidir.

Eğer bu ihtiyaçlar, arzular, korkular ve çekinceler doğru tespit edilirse, değer teklifi ve deneyim buna göre tasarlanabilir. Bu durumda tasarım yetkinliği çok kritik bir rol oynamaktadır. Sadece teknik tasarım veya ambalajın tasarımı değil, bütünleşik deneyim tasarımı. Web sitesi, marka, süreçler, iş modeli, insana nasıl hitap edildiği, müşteri sözleşmesi vb. tümü aynı havayı yansıtmalıdır.

Bunu yapabilmek için ekiplerde yeni yetkinliklere ihtiyaç vardır. Gereksinimleri daha iyi tahlil edebilmek için antropoloji, etnografya, sosyoloji, beyin bilimi gibi disiplinlere gerek vardır. Tasarımı iyi yapabilmek için mimar, tasarımcı, sanatçı, yazar, şair ekseninde kişilere gerek vardır.

21. yüzyıl daha öncekilerden farklı ve özellikle daha güzel olmasını arzu ediyorsak, daha güzel halini tasarlamamız ve hayata geçirmemiz gerekmektedir. Bankalar var olmaya devam edecektir. Zira bankacılığa gerek vardır. Anacak bu hizmeti en güzel ve en samimi şekilde veren kurumlar ön plana çıkacaktır. İlla banka olmak zorunda olmayabilir.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

X