Bernard Marr’ın Big Data kitabından sonra kaleme aldığı kitaptır. Big Data kitabının bir devam serisi gibi konumlanmış olan bu kitapta Büyük Veri ve Nesnelerin İnterneti Nasıl Kar Getirir konularına odaklanmıştır.

Bütün işletmelerin artık bir veri işletmesi haline geldiğinden, şirketlerin çalışma şeklinde kökten değişikliğe neden olacağı hikayelere yer verilmektedir.

Kitabın oldukça geniş, kapsamlı ve zengin içeriğinde özellikle veriyi bir stratejik değer olarak gören şirketlerin ayakta kalacağının ve büyüyeceğinin önemi vurgulanmaktadır.

Birçok veri toplayan şirketler için özellikle ‘stratejik veri ihtiyaçları’ bölümü dikkat çekicidir. Bu bölümde hangi verileri nasıl kullanmak istediğiniz hakkında iyi ip uçları verilmektedir. Özellikle sosyal medya tarafından toplanan verilerin, müşteri ve piyasalar üzerindeki analizlerin sezgilerle değil, verilerle nasıl şekil alması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak Restoran işinin perakende tarafında en zorlu alan olduğunu, bu alanda veri ile çalışma yapmış olan Dickey’s Barbecue Pit’in deneyimlerini paylamaktadır.

Sadece iş modeli üzerine değil, aynı zamanda da BT kaynaklarının da veri toplama ile nasıl optimize edildiğine dair iyi örnekler barındırmaktadır.

Operasyonel mükemmellik başlığında ise Uber’in iş modelini ve Rolls-Roys’un  (500 havayolunda ve 150 orduda kullanılan motor üretimini destekleyen)  geniş örneklerine rastlamak mümkün. Özellikle Rolls-Roys’un geleneksel bir üretim şirketinden yeni veri tabanlı geliştirme ve verimlilik çağına geçişini çarpıcı olarak anlatmaktadır.  Şirketin Baş Bilim Sorumlusu Paul Stein, yeni çağa geçişte  ‘Rolls-Roys’un dijitalleşmesi bir tartışma konusu değil; konu, bunun olup olmayacağı değil, ne kadar hızlı olacağı’ sözlerine de yer vermiştir. Şirketin veriyi tasarım, üretim ve satış sonrası hizmetler süreçleri ile nasıl optimize ettiklerine, IoT yetkinliklerinin üretimde nasıl işlediğine kadar konuları özetle anlatmaktadır.

Ayrıca verilerin iş süreçlerinin güçlendirmesi kaçınılmaz olduğu, özellikle Finan ve Sigortacılık şirketlerin veriler sayesinde dolandırıcılık riskini minimize edilmesi başlıklar arasında yer almakta.

Sürükleyici okumanın ilerleyen bölümlerinden birisi de Veriyi, daha iyi karar almak için kullanmak. Bu bölümdeki veriye dayalı en iyi örnek ise Caesars Entertainment. Şirket hesaplarındaki usulsüzlük nedeni ile 1,5 milyon dolar ceza ödemek durumda kalmış,  kısa bir süre önce iflasın eşiğine geldiği için tüm sahip olduğu mülklere değer biçiliyor. Bu değerleme yapılırken dünyanın her yerinde bulunan 45 milyon otel ve kumarhane müşterisi hakkındaki verileri tutan müşteri veri tabanı olduğu anlaşıldığının altını çiziyor.

Tüm bu örneklerin yanı sıra reklam ve pazarlama sektörlerinin kişiye özel hizmette ne kadar ilerlediklerini ve bu kanal üzerinden ciddi çalışmalar yapıldığını belirtiyor. Bu konu başlığında ise iki yeni kavram daha ortaya atan yazar, hedefi pazarlama stratejisi ve hedefli reklamcılık kavramlarının tüm şirketler için önemini yazmaktadır.

Bir ürünle ilgilenen kitle ile birlikte potansiyel kitlenin tespit edilmesi, satınalma potansiyeli olanların belirlenmesi hizmetlerin tüketiciye yönlendirilmesi üzerinde durulmaktadır.

Bu örnekler ve daha zengin örneklerle yola çıkarak, verilerin özellikle kullanılacağı başlıkları şu şekilde özetlemektedir:

Daha iyi bir operasyon

Daha iyi karar alma

Veriyi paraya dönüştürme

Veriyi içgörüye dönüştürmek

Veri yetkinliği oluşturmak

Ve bu başlıklardan en önemlisi ise, Veri stratejisi oluşturmak ve yeniden değerlendirmek.

 Özellikle veriyi içgörüye dönüştürmek için sağlam bir veri stratejisinin şart olduğunun ve nasıl uygulanacağının tarif edilmiş olduğu vurgulanmakta. İçgörülerin temelinde ise analitiklerin veriyi nasıl okuyacağımızı ve yeni şeyler öğreneceğimizin kaçınılmaz bir gerçek olduğunu özetleyen, sürekleyen ve örnekleri ile ufuk açan bir kitap.

Kitabı sadece ilgili bölümlerle okuyabileceğimiz gibi tamamını da okumak, her sayfasından bir konu öğrenmek mümkün.

Kitabın her bölümde ‘sonuçlar’, ‘temel noktalar’ ve ‘işe yarar bilgiler’ olarak içeriği değerlendirmesi tüm okuyucuların akışı özetlemesinde yararlı olacaktır.

Bu konu başlıklarında Türkçe yayınlara baktığımızda ise, Halil Aksu tarafından yazılmış, Big Data, Bilginin Gücü ve son kitabı olan Dijitopya, kapsamlı ve birçok metodolojileri barındıran kaynaklar arasındadır. Özellikle son kitabı olan Dijitopya, birçok sektörden örneklerle, Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri, Veri Analitiği üzerine konular işlemekte ve Türkiye’den örneklere yer vermektedir.

Rolls-Roys’un Baş Bilim Sorumlusu Paul Stein’in söylediğini tekrar hatırlamak gerekirse, ‘Rolls-Roys’un dijitalleşmesi bir tartışma konusu değil; konu, bunun olup olmayacağı değil, ne kadar hızlı olacağı’ demiştir. Eğer sizde Dijitalleşme konusunda kendinize bir rehber arıyorsanız, metodolojileri görmek, bu dönüşümü sizin sektörünüz için nasıl başarıldığını ve doğru metodolojiyi merak ediyorsanız, hepsini Dijitopya ‘da bulabilirsiniz.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

X