Strateji için birçok tarif yapılmakta ve farklı yöntemlerle anlatılmaktadır. Biz GelecekHane’de stratejiyi anlatmak için basit bir formül kullanıyoruz.

Strateji = Kazanmak!

Yapılan her strateji kazanmak için hazırlanıyor. Peki tüm hazırlanan stratejiler kazanmayı sağlıyor mu?

Aslında hazırlanan her strateji büyük emek, düşünce ve tecrübe üzerine inşa ediliyor. Peki stratejinin sonunda kazanmayı sağlayan ne aslında?

Bu sorulara verilecek en iyi cevap, belirlenen stratejinin hayata ne kadar iyi geçirildiğinde saklı.

Bu anlamda stratejinin hayata geçirilmesini tarif eden ve yapılması gerekenleri bir reçete gibi önümüze sunun Execution Premium kitabından kısaca bahsedeceğiz bu yazımızda.

Amacımız kitabı detaylı olarak anlatmak değil, sadece sizlerde merak uyandırmak ve konuyla ilgili olarak bir farkındalık oluşturmak.

O kadar bütçe, zaman ve emek harcanarak hazırlanan stratejinizin raflarda kalmaması ve hayat bulması için Kaplan ve Norton bu kitaplarında 6 adımdan bahsediyor:

  1. Stratejiyi geliştir
  2. Stratejiyi planla
  3. Organizasyonu uyumla
  4. Operasyonları planla
  5. Takip et ve öğren
  6. Test et ve uyarla

1.Stratejiyi geliştir

Uygulamak için öncelikle bir stratejiye ihtiyacınız var. Oluştururken de Misyon, Vizyon ve Değerlerinizi ortaya çıkarmanız ve herkes tarafından anlaşılmasını sağlamanız gerekiyor.

Mevcut durum analizini (SWOT, PESTLE, Five Forces vb.) yapacak ve Vizyonunuza ulaşmanızı sağlayacak Misyonunuzla uyumlu ve Değerlerinizi yaşattığınız strateji formülünü bu aşamada netleştireceksiniz.

 

2.Stratejiyi planla

Stratejinizin tüm kurumda doğru anlaşılması için onu görsel hale getirmek kritik. Bunun için Strateji Haritanızı hazırlayıp tüm kurumda en alttan en üst seviyeye kadar herkes tarafından doğru anlaşılmasını sağlayacaksınız.

Yolda olduğunuzdan emin olacak ölçüm parametrelerinizi ve hedefleri belirleyip, bunları gerçekleştirmek için gerekli projeleri ve bütçeyi planlayacaksınız.

 

3.Organizasyonu uyumla

Tüm iş birimleri ve destek birimlerine kurumsal hedef ve stratejiye uygun hedefler belirleyecek. Çalışanların da bu hedefler doğrultusunda ilerlemesini sağlayacak çalışma yöntemi ve hedeflerini netleştireceksiniz.

Tüm organizasyonun öncelikle hedefi kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesi olacak ve fayda-zarar analizi bu gözlük takılarak yapılacak.

 

4.Operasyonları planla

Tüm organizasyon ve kurumsal hedefler için kritik süreç geliştirme alanlarının belirlenmesi, buna uygun satış planlarının yapılması, kapasitenin ve bütçenin ayarlanması bu aşamadan halledilmesi gereken en önemli başlıklar.

Süreç seviyesinde hedefe götürecek anahtar alanlar belirlenir ve bunların gelişimi üzerine odaklanılır, gerekli kaynak ve bütçe ayrılırsa stratejinin hayata geçirilmesinde önemli bir adım atılmış olacaktır.

 

5.Takip et ve öğren

Süreçlerin ve iş sonuçlarının günlük, haftalık, aylık, çeyrek ve yıllık bazda takip yöntemlerinin ve sistem destekli alt yapılarının kurgulanarak hayata geçirilmesi. Operasyonun her aşamada gözden geçirilerek iyileştirilebilecek alanlarının olup olmadığı sorgulanması da değer katıcı bir çalışma olacaktır. Tüm bunlar yapılırken dönemsel olarak stratejinin gözden geçirilmesi ve var olan koşullardaki geçerliliğinin ve güncelleme ihtiyacı olup olmadığının sorgulanması da hayati önem taşımakta.

Sonuçlardan alınan derslerin aksiyona dönüşmesini sağlayacak küçük değişiklikler ve güncellemeler yaparak vizyonu kaybetmeden yola devam etmek kritik.

 

6.Test et ve uyarla

Bulunduğunuz iş alanındaki değişim ve hıza göre çeyrek, altı ay ve yılda bir stratejinin gözden geçirilmesi ve sonuçların sorgulanması gerekir. Strateji oluşturulurken ki koşullar ile mevcut durum sorgulanarak varsa ufak revizeler yapılır ve strateji revize edilir, yenilenir ve tekrar uyarlanır.

Bu son aşamayla birlikte aslında tüm döngü yeniden başlatılır ve bu döngü yaşatılarak kazanılır.

Kısaca bu adımların ana başlıklarından bahsettik, merak edenlerin kitabı okumasını tavsiye ediyoruz. Daha da merak edip uygulama konusunda derin bilgi almak isteyenlerin bizimle irtibata geçebilir.

 

Kazanmak için stratejiden sonra gelen ‘=’ (eşitlik işareti)  aslında ‘hayata geçirmenin’ ta kendisi. Hayata geçirilebilen stratejiler, kazanmayı sağlıyor.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

X