2015 yılında Puerto Rico AI konferansından sonra bu yıl ikinci defa yapay zekâ uzmanlarını bir araya getiren Asimolar Konferansı düzenlendi. Bu alanda belli prensipler oluşturmak için konferans süresince görüşmeler ve müzakereler yapıldı. Ekonomi, felsefe, hukuk ve etik alanlarında yakından tanıdığımız yapay zekâ uzmanlarının bir araya geldiği, 5 gün boyunca devam eden konferansta yapay zekâ geliştirmelerine dair önemli kararlar alındı.

Future of Life Enstitüsü tarafından düzenlenen konferansta Yann LeCun, Andrew Ng, Ray Kurzweil, Jeffrey Sachs, Max Tegmark, Daniela Rus, Nick Bostrom, Andrew McAfee, Eric Schmidt, Demis Hassabis ve Stuart Russell gibi yakından takip ettiğimiz birçok önemli bilim insanı ve düşünür konuşmalar yaptı. Bu konuşmaların kayıtlarını aşağıdaki video listesinde izleyebilirsiniz.

Görüşmeler ve müzakereler sonucunda 23 prensip oy birliğiyle kabul edildi ve internet üzerinden paylaşıldı. Yapay zekâ alanında sağlıklı ve yapıcı bir mübadele sağlayabilmek için kültür iş birliği, güven ve saydamlık ön plana çıkarılarak, yapay zekâ konusunda olumlu çözüm önerileri getirebilmek adına alınan kararlar 3 ana başlık altında toplandı: Araştırma konuları, ahlak ve değerler, uzun vadede çıkabilecek sorunlar.

Araştırma konuları aşamasında daha çok araştırmanın temel amacı olan topluma fayda sağlayabilecek yapay zekâ alanı ile ilgili bilgisayar bilimi, ekonomi, hukuk, felsefe ve sosyal bilimlerden faydalanılarak yeni prensipler oluşturabilmekti. Araştırmaların, araştırmacılar ve geliştirmeciler arasında güvene dayalı bir işbirliği içerisinde olması gerektiğine değinildi.

Ahlak ve değerler alanında ise güvenlik, insan haklarının önemi, gizlilik hakkı, ortak faydalar düşünülerek günümüzde yapay zekânın yeri ve yapay zekânın getirdiği sorumluluklardan bahsedilerek belli prensipler üzerinde konuşuldu. Son olarak, uzun vadede çıkabilecek sorunlar ile ilgili riskler, güvenlik sorunları ve alınması gereken önlemler hakkında prensipler oluşturuldu.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

X