Bir katile kaç yıl hapis cezası verilmeli?
Ya kazayla olduysa ve gerçekten pişmansa…

Bir kontrat her koşulda geçerli midir?
Ya bir taraf sonuçlardan ve piyasa koşullarından haberdar değilse…

Bir kişi ne kadar özgürdür?
Topluma hiç borcu yok mu?
İstediği her şeyi yapabilir mi?

Adaletin temel soruları ve bunlara benzer onlarca, yüzlerce soru sıralanabilir. Bunları hangi prensiplere göre cevaplayacağız? Hangi değerleri temeline yerleştireceğiz? Herkesin değerleri, prensipleri farklı değil mi? İlla müşterek asgarilerde mutabık kalmak zorunda mıyız?

İyi olan, doğru olan, erdemli olan, güzel olanı kim belirler? Senin güzelinle benim güzelim farklı olmaz mı? Olur mu? Neden?

Prof. Dr. Michael Sandel Harvard Üniversitesi’nin en popüler hocalarından birisi. 2009 yılında bir dönemde verdiği dersleri kaydetmişler ve üniversitenin YouTube kanalından yayınladılar.

Aristo (Wikipedia Türkçe ve İngilizce) zamanında bir polisin ve politikanın temel amacının ‘iyi yaşamı’ tarif etmenin, tesis etmenin ve sürdürmenin olduğunu söylemişti.

Aydınlanma süreci esnasında yararcılık (Wikipedia Türkçe ve İngilizce) ve liberteryenizm (Wikipedia Türkçe ve İngilizce)

Çok sonrasında modern felsefenin kurucusu olarak da anılan Immanuel Kant (Wikipedia Türkçe ve İngilizce) düşünce sahnesine çıkmıştır. Bireyin özgürlüğünü ve adalet prensiplerinin üstünlüğünü tarif etmiştir.

Hatta bugün hala Almanya devletinin anayasasının ilk maddesi ‘İnsan haysiyeti dokunulmazdır’ der.

Bu düşünceleri çağımıza taşıyan en önemli siyasi felsefeci John Rawls (Wikipedia Türkçe ve İngilizce) olmuştur.

Prof. Sandel bu çalışmaları öğrencileriyle, güncel davalarla, eğlenceli, sürükleyici ve açıklayıcı hale getirmiştir. Mutlaka herkes izlemelidir.

Prof. Michael Sandel (Wikipedia) TED konuşmaları da alttadır.

Şubat 2010’daki Konuşması:

Haziran 2013’deki konuşması:

Ayrıca Prof. Sandel bu dersin herkes tarafından izlenmesi için, herkesin tartışmalara dahil olması için bir portal oluşturmuş.

http://www.justiceharvard.org/

Adalet mülkün temelidir. Herkes ilgilenmeli, anlamalı, içselleştirmeli, özel ve iş hayatında uygulamalıdır.

Dünya daha güzel bir yer olması için şart.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

X