Dünya ve insanlık büyük bir değişim içindedir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda bilim ve teknoloji öyle bir hal almıştır ki, insan dünyanın pek çok dengesine hükmeder hale gelmiştir. Bu hem iyi hem tehlikelidir. Eğer dikkatli ve akıllıca davranmazsak, 21. yüzyıl insanlığın son yüzyılı olabilir. Eğer aklıselim galip gelir ve bu bilimsel ve teknolojik seviyeyi insanlığın hizmeti için kullanırsak, bu yüzyılda çok yüce bir medeniyetin temelleri atılabilir.

Politika ve ekonomi, insan ve toplum, enerji ve iklim, tabiat ve kaynaklar konusundaki trendler son derece belirgindir. Ancak bunların önümüzdeki yıllarda ne denli etkili olacağı çok net değildir. Zaman gösterecektir.

Zira toplumların başındaki liderler, doğal felaketler, beklenmedik toplumsal direnişler, öngörülemeyen ekonomik çalkantılar, sıra dışı bilimsel gelişmeler, sürpriz medyatik hadiseler ve benzerleri, dünyanın ve insanlığın gelişimini son derece öngörülmesi ve kurgulanması zor bir hale sokmaktadır.

Bilim ve teknoloji tam olarak böyle değil. Rasyonalite ön planda olduğu için, 21. yüzyıla damgasını vuracak olan teknolojik devrimler oldukça belirgin ve öngörülebilir. Yaşam bilimleri devrimi ile insan evrime hükmedecek. Malzeme bilimleri devrimi ile insan maddeye hükmedecek. Akıllı cihazlar devrimi ile canlı ve cansız her şey internete bağlanacak. Yapay zeka devrimi ile bilişim aklı, insanlığın aklını geçecek.

Elbette tam süreleri bilemeyiz, arada sürpriz mucitler çıkacaktır, rekabetin zorlaması ile umulmadık inovasyonlarla karşılaşacağız, bilim adamları bilmedikleri bir yenilik bulacaklar ve bu dünyaya etki edecek ve daha nice öngörülemeyecek hadise cereyan edecektir.

Ancak teknolojik devrimlerin ana kurgusu ve genel gidişatı son derece belirgindir. 2020 yılına geldiğimizde, gen dizileme normalleşmiş ve yaygınlaşmış olacak. Nano ölçeğinde tasarım ve bunların Grafen ile üretimi mümkün hale gelmeye başlayacak. Akıllı cihaz sayısı onlarca milyarı bulacak ve hepsi internete bağlanmış olacak. Yapay zeka kapasitesi insan beynine adım adım yakınlaşmaya devam edecek.

2030 yılına yaklaşırken kişisel tıp yaygınlaşmış olacak. Nanoteknoloji bazlı kişisel ürünler sıradanlaşacak. Herkes, her ev ve her araç internete standart olarak bağlı olacak. Yapay zeka indirilebilir bir uygulama olarak insana yardımcı olacak. Yapay zeka kapasitesi insan aklını geçmiş olacak.

Elimizdeki bu güçler ile neler yapmalıyız? İnsanlığın büyük sorunları vardır. Açlık, sefalet, hastalıklar, çocuk ölümleri, erkek – kadın eşitsizliği, gelir adaletsizliği, eğitim ve benzeri temel haklarda fırsat eşitliğinin olmaması, iklim dengesi, enerji verimliliği, gıda ve tabi kaynakların sürdürülebilirliği. Eğer çocuklarımıza ve gençlerimize bunları iyi anlatırsak, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri bu doğrultuda kullanmalarını ikna veya teşvik edebilirsek, bu yüzyılın ikinci yarısı çok daha güzel olacak.

Bilgi uzmanı, gen dizileme analisti, nano tasarımcı, 3 boyutlu kişisel üretici, robot programlayıcı, drone pilotu, trafik koordinatörü, enerji şebekesi analisti, iklim uzmanı, çevre bilim insanı, gelir dağılımı gözeticisi, sağlık danışmanı ve daha onlarca yeni meslek karşımıza çıkacak.

Atık dönüştürme tesisi, bilgi sağlama platformu, drone limanı, insansız trafik sistem entegratörü, akıllı şehir kurucu, yapay zeka santrali, iklim sertifika düzenleyicisi, Grafen fabrikası, genetik aktariye, sentetik çiftlik ve benzeri yeni iş alanları veya sektörler türeyecek.

Teknolojik devrimleri insan üzerinde uygulayacağız. Yaşam bilimleri öngördüğümüz şekilde gelişirse, insan kolay kolay hasta olmayacak, ömrü 100 yılın ötesine uzayacak, çok sağlıklı ve sürekli genç olacak. Malzeme bilimlerinin gelişimi ile, insana nano ölçekte yardımcı olacak ilaveler entegre edeceğiz. İnsana muhtelif amaçlı giyilebilir cihazlar vereceğiz ve hatta çipler gömeceğiz. Bunlar insanın pek çok özelliğini artıracak. Eğer yapay zeka hayal edildiği gibi gelişirse, insan beyni ile internet arasında yüksek bant genişliği bağlantısı kurulursa, normal beyin kapasitemizin çok ötesine geçeceğiz.

İşte böyle bir insana artık insan denilemez. Bu insan ötesi, insan üstü bir varlık olur. Dünya literatüründe Transhuman veya popüler tabiriyle İnsan 2.0 denilecektir. Gel gör ki bu teknolojiler önce güçlü, zengin ve güzeller arasında yaygınlaşacaktır. Üretim, dağıtım ve servis işlerinde çalışan mavi yakalılar ise giderek fakirleşme riskiyle karşı karşıya kalacaklardır. Onlara da insan denilemeyecek. Ama onlar insan 2.0 değil, ancak insan 0.5 kıvamına dönüşebilir. Bu mutlaka önlenmelidir.

İnsan 2.0 başarılı olursa, toplum 2.0 tesis edilecektir. Medeniyet 2.0’a şekil verilecektir. Eğitimin çok daha gelişmiş olduğu, sağlık sisteminin kişiye özel olduğu, gelir dağılımındaki eşitsizliklerin azaldığı, iklim dengesinin sağlandığı, siyasi ihtirazların azaldığı, henüz hayallerini dahi kuramadığımız kültür ve sanat ile uğraşılan bir toplumsal yapıya geçebiliriz. İşte bu heyecan verici olacaktır.

Evrim 3,8 milyar yıldır belli bir tempoda, doğal seleksiyon, mutasyon ve deneme yanılma prensipleri ile ilerlemiştir. Her şeyin olgunlaşması ve mükemmelleşmesi için zaman gereklidir. Eğer acele edersek, beklenmedik sonuçlar doğurabiliriz. Eğer akıllıca davranırsak, evrime katkıda bulunabilir, yaratılışı zenginleştirebilir, yeryüzünü ve insanlığı güzelleştirebiliriz. Amacımız bu olmalıdır.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

X